P3170024

Erfdelen

 

 

 

Als pionierende erfdelers delen we graag onze ervaringen met andere belangstellenden. We maken i.s.m. diverse deskundigen een draaiboek waarnaar binnenkort op deze plaats een link zal staan. 

Ons advies voor een goed resultaat is de volgende stappen volgorde.

 • Persoonlijke wensen                    
 • Vorming kerngroep           
 • Planvorming op hoofdlijnen
 • Polsen gemeente            
 • Vinden locatie
 • Uitbreiding groep
 • Afspraken groep
 • Bestemmingsplan
 • Bouwplannen
 • Financiering
 • Koopovereenkomst
 • Uitvoering

 De komende tijd gaan we deze pagina verder aanvullen.