P3170024

Erfdelen

 

 

 

Als pionierende erfdelers delen we graag onze ervaringen met andere belangstellenden. We maken i.s.m. diverse deskundigen een draaiboek waarnaar binnenkort op deze plaats een link zal staan. 

Ons advies voor een goed resultaat is de volgende stappen volgorde.

 • Persoonlijke wensen                    
 • Vorming kerngroep           
 • Planvorming op hoofdlijnen
 • Polsen gemeente            
 • Vinden locatie
 • Contact met omwonenden
 • Uitbreiding groep
 • Afspraken groep
 • Bestemmingsplan wijziging
 • Bouwplannen
 • Financiering
 • Koopovereenkomst
 • Uitvoering

Wat we iedereen aanraden is om eerst met je plan een gemeente te zoeken die er positief over is.

Van lege of leegkomende erven bestaat helaas geen lijst. Gemeenten, de Rabobank, gebiedsmanagers van de Provincie en rentmeesters weten nog wel eens wat en als de eigenaar van een erf op Funda geduld heeft, is dat ook een optie.

De komende tijd gaan we deze pagina verder aanvullen.

 

Poster