P3170024

Erfdelen

Over woongroepen op voormalige boerenerven

 

 

Sociaal, duurzaam, kleinschalig en goed voor het platteland

Sinds het online gaan van deze site hebben meer dan 2000 belangstellenden (ruim 1250 huishoudens en groepen die onze nieuwsbrief ontvangen) positief, of zelfs enthousiast, gereageerd. "Ja, zo willen wij ook wel wonen." Dit spreekt dus velen aan en dit jaar (2020) blijkt dat ook de Duurzame Top 100 jury inziet dat Erfdelen interessante duurzame voordelen biedt.

Terwijl we al jaren horen dat het slecht gaat met het platteland en woorden als leegloop en krimp ons om de oren vliegen, blijken velen serieuze belangstelling te hebben om er te wonen. Een toenemend aantal medelanders bedenkt eigen oplossingen voor wonen en werken. We zien de ontwikkeling dat ze kleinere huizen willen 1 en de behoefte om samen te wonen en elkaar te helpen. Vanzelfsprekend denken we ook aan de noodzaak om minder fossiele brandstoffen te gebruiken en de CO2 uitstoot te beperken.

Daarnaast signaleren we dat in Nederland per dag vijf boeren stoppen met hun bedrijf.2  De verwachting is dat dit aantal nog zal groeien de komende jaren en dat het per erf om steeds grotere gebouw volumes gaat. Recent werd bekend dat in Brabant naar verwachting in drie jaar tijd 1/3 van alle boeren stopt! In Overijssel zullen dit decennium 2000 boeren stoppen en de helft zal het erf verlaten. We denken dat Erfdelen dan ook voor veel erfeigenaren een interessante oplossing kan zijn, zowel financieel als sociaal.

We verwachten met ons concept ook een bijdrage te kunnen leveren aan de vitaliteit en het goede leven op het platteland. Uit alle positieve reacties die we tot nu toe uit het hele land kregen, maken we op dat velen op dezelfde lijn zitten. We zien dat 2/3 van de respondenten vijftig plus is maar dat er ook veel jongeren en gezinnen reageren.

Schermafbeelding 2018 12 29 om 21.05.31
 
Samen-wonen rond een erf in kleinschalige energie- en CO2 neutrale woningen of appartementen en gezamenlijk gebruik van de boerderij. Illustraties Stephanie Heckman Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 
 
Het duurzaamste Knooperf van Nederland
Dat is de ambitie voor ons eigen erf. Samenwerken en aandacht voor elkaar zijn de sociale uitgangspunten. Passief en low tech is de bouwkundige insteek. Bovendien kunnen we o.a. door het delen van spullen en verantwoord water- en energiegebruik een mooie bijdrage leveren aan een betere wereld voor onszelf en generaties na ons. 
 
Ontzorgen
Nu er zoveel belangstelling blijkt te bestaan van burgers en overheden voor het Erfdelen concept 3 ligt het voor de hand om die mensen te gaan ontzorgen. Wat we daaronder verstaan is het volgende.
We sturen, met ieders goedvinden, de namen-en mailadressenlijst met voorkeursregio rond waardoor regionale groepen ontstaan. De belangstellenden krijgen bovendien een enquête waarin ze kunnen noteren wat ze belangrijk vinden voor een eigen woongroep. En we zoeken (ervarings) deskundigen voor de diverse deelterreinen. Dus op het gebied van groepsbegeleiding, duurzaam bouwen, financiering, juridische mogelijkheden, overheidsbeleid, enz. Zie de nieuwsbrieven voor de laatste ontwikkelingen.
 
Kennis delen
Het bevorderen van kennisuitwisseling is een afgeleid maar niet onbelangrijk doel. Daarom is deze site ontwikkeld en zijn we graag bereid onze ervaringen met anderen te delen. Daarom ook zijn we bezig een handboek te maken om het realiseren van geslaagde Erfdelen projecten te bevorderen. Dat handboek is niet alleen bedoeld om erfzoekers te faciliteren maar ook verkopers, gemeenten, financiers en anderen. Want dit soort kleinschalige initiatieven voor groepswonen op het platteland zijn voor de meeste betrokkenen nieuw. Een optie is ook dat we een kant en klaar projectplan ontwikkelen waarmee woongroepen aan de slag kunnen. En zelfs bouwpakketten voor woningen zijn denkbaar. 
 
Nb: deze Erfdelen pagina scoorde inmiddels meer dan 441.000 hits (wat dat ook moge betekenen ;-) De nieuwsbrief wordt verstuurd naar ruim 1200 huishoudens en groepen. Op de contactpagina kunt u zich aanmelden.
 
 

1 Het CBS zegt bijvoorbeeld over de woonbehoefte van de sterk groeiende groep ouderen: “Gelijkvloers, geen drempels en liefst op een manier dat ze niet vereenzamen en ook voor elkaar kunnen zorgen”. De verwachting is dat er in 2040 bijna vijf miljoen 65 plussers zijn in Nederland. Zie ook https://www.nrc.nl/nieuws/2017/05/26/mooi-oud-worden-is-niet-jong-blijven-10222214-a1560507

2 Cijfers hierover komen van Alterra. Zij combineren de leeftijd van een agrariër met de vraag of hij/zij een opvolger heeft en koppelen dat aan de bebouwing op het erf. Dat levert een getal op, maar niet de locaties van de VAB's (vrijkomende agrarische bebouwing). Die informatie is i.v.m. privacy niet beschikbaar. Verwacht wordt dat ongeveer de helft van de stoppende boeren het erf zal verlaten. In de praktijk kan het dus nog best ingewikkeld zijn om leegstand op te sporen. Maar ons onderzoek heeft inmiddels wel wat handreikingen opgeleverd.

We zien kansen om dit concept landelijk uit te rollen en onderzoeken verschillende financieringsopties en de mogelijkheid om het geschikt te maken voor diverse doelgroepen en ook voor minder draagkrachtigen.